• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 10
  • 6
  • 7
  • 11
  • 9

نظر به اهمیت و جایگاه نظام مالیاتی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور در جهت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور و استفاده از منابع و روش‌های نوین مالیاتی، می‌تواند یک راهکار اساسی در جهت بهبود وضعیت اقتصاد ملی باشد.

در این راستا موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به برگزاری یازدهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران خواهند نمود. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم تقاضا می‌گردد تا با ارسال آخرین دستاوردهای خود در قالب مقاله، ما را در برگزاری این همایش یاری فرمایند. زمان برگزاری همایش اسفند ماه 1396 می باشد.

 

مهلت ارسال متن کامل مقالات تا تاریخ 10 بهمن ماه 96 تمدید گردید