اعلام نتایج نهایی داوری مقالات همایش
1396-12-02
اعلام نتایج نهایی داوری مقالات همایش

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند نتایج نهایی داوری مقالات ارسال شده به همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران به شرح زیر اعلام می گردد. لازم به ذکر است نویسندگانی که تمایل به انصراف و حذف مقاله خود از فرآیند همایش دارند می بایست درخواست انصرف خود را حداکثر تا تاریخ ششم اسفند 1396 به ایمیل همایش به آدرس iderutconf@ut.ac.ir ارسال نمایند. شایان ذکر اینکه درخواست انصراف می بایست با ایمیل نویسنده مسئول ارسال گردد.

جهت مشاهده نتایج نهایی کلیک فرمایید.