آدرس دبیرخانه همایش:

تهران - بزرگراه جلال آل احمد - روبروی بیمارستان دکتر شریعتی - دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران - موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی

تلفن: 88026421 و 88634005    فکس: 88334105   کدپستی 1417734115    پست الکترونیک:iderutconf@ut.ac.ir

Refresh Code