درخواست صدور گواهی حضور برای شرکت کنندگان در همایش
1396-12-16
درخواست صدور گواهی حضور برای شرکت کنندگان در همایش

با سپاس از حضور شما اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی در یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، به اطلاع می رساند متقاضیان صدور گواهی حضور در همایش می بایست نسبت به تکمیل فرم پیوست و ارسال آن به پست الکترونیک همایش به نشانی iderutconf@ut.ac.ir  اقدام نمایند.

مهلت ارسال درخواست از مورخ 16 اسفند 96 لغایت 31 فروردین 97 می باشد.

جهت دریافت فرم درخواست صدور گواهی حضور اینجا کلیک فرمایید.

دبیرخانه یازدهمین