شروع فرایند ثبت نام جهت حضور در همایش
1396-11-26
شروع فرایند ثبت نام جهت حضور در همایش

به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرامی می رساند فرایند ثبت نام جهت حضور در همایش در تاریخ 28 بهمن 96 آغاز می گردد و علاقمندان می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.


کلیه علاقمندان جهت حضور در همایش می توانند از طریق یکی از روشهای ذیل اقدام نمایند.


1.      دعوتنامه کلیه پژوهشگرانی که مقاله آنها امتیاز ارائه/ پوستر/ چاپ در مجموعه مقالات را کسب نموده است به پست الکترونیکی آنها ارسال خواهد شد.(حضور رایگان)
 
2.      دعوتنامه کلیه مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور از طریق معاونت پژوهش، برنامهریزی و امور‌ بین‌الملل سازمان امور مالیاتی تقدیم می‌گردد. (حضور رایگان)
 
3.      سایر مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی در صورت تمایل به حضور در همایش، می‌بایست نسبت به اخذ  معرفی نامه و  ارائه آن به دبیرخانه همایش اقدام نمایند. (حضور رایگان)
تذکر1: معرفی نامه می‌بایست توسط واحد آموزش یا نیروی انسانی محل خدمت صادر شده باشد.
تذکر2: با توجه به ظرفیت محدود پذیرش، اولویت با افرادی خواهد بود که زودتر ثبت نام نموده اند.
 
4.      کلیه اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و آزاد و ... در صورت تمایل به حضور در همایش، می‌بایست نسبت به ارسال تصویر کارت پرسنلی(ویژه اساتید) و گواهی اشتغال به تحصیل (ویژه دانشجویان) اقدام نمایند. (حضور رایگان)
تذکر: با توجه به ظرفیت محدود پذیرش، اولویت با افرادی خواهد بود که زودتر ثبت نام نموده اند .
 
5.      سایر علاقمندان جهت حضور در همایش می بایست نسبت واریز هزینه ثبت نام و تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آنها به دبیرخانه همایش اقدام نمایند.
واریز مبلغ 500.000 ریال به عنوان هزینه حضور در همایش به شماره حساب 5225390691  بنام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، نزد بانک ملت  شعبه دانشگاه تهران کد شناسه1147 (ویژه مخاطبان ردیف 5)
 
مهلت ثبت نام:
مهلت ثبت نام از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ28 بهمن96 الی ساعت 24 روز شنبه مورخ 5 اسفند 96 می‌باشد.
 
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
1.      تکمیل فرم ثبت نام (جهت دریافت فرم ثبت نام اینجا کلیک فرمائید)
2.      ارسال تصویر کارت پرسنلی/ گواهی اشتغال به تحصیل / معرفی نامه
 
روش ارسال مدارک
1.      ارسال به پست الکترونیک همایش iderutconf@ut.ac.ir
2.      ارسال از طریق فکس    شماره فکس:  88334105
 
نکته مهم: دعوتنامه کلیه ثبت نام کنندگان به پست الکترونیکی آنها ارسال خواهد شد.
 
تلفن دبیرخانه همایش: 88026421