تمدید مهلت ارسال متن کامل مقالات
1396-10-20
تمدید مهلت ارسال متن کامل مقالات

با توجه به درخواست های متعدد پژوهشگران گرامی در خصوص تمدید مهلت ارسال متن کامل مقالات، با تصمیم کمیته علمی همایش مهلت ارسال متن کامل مقالات تا تاریخ 10 بهمن 96 تمدید گردید.

لازم به ذکر است مهلت مذکور تمدید نمی گردد.

دبیرخانه یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران