سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1386 در راستای فراهم آوردن زمینه مناسب برای گسترش و ارتقای فعالیت های پژوهشی در حوزه امور مالیاتی و تبادل نظر میان سیاستگذاران، کارشناسان و پژوهشگران مالیاتی در جهت توسعه اقتصادی کشور نسبت به برگزاری اولین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران اقدام نمود. به لطف خداوند متعال این همایش در طی 10 سال گذشته به صورت مستمر برگزار گردیده و ان شا الله در اسفند ماه سال جاری شاهد برگزاری یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران خواهیم بود.

امیدواریم برگزاری این همایش با همکاری محققان و پژوهشگران زیر بنای برنامه ریزی ها و تصمیم سازی ها قرار گرفته تا سازمان امور مالیاتی بتواند از طریق بکارگیری پژوهش های جامع و کاربردی مشکلات نظام مالیاتی را شناسایی و با تلاش در جهت رفع آنها، دستیابی به یک نظام کارمد و پویا را تسهیل و تسریع نماید.